-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

در حال اتصال، لطفا صبر کنید

بازیکنان
تاریخچه ضرایب
شرط های من
نام کاربری ضریب شرط سود بازی
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
بازیکنان
- / -
مبلغ شرط
- / -
شناسه ضریب کد هش
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

در این جلسه از بازی شرطی نبسته اید.

...
بهترین های هفته قبل
hamed2020
جایزه
5,000,000
سود
234,171,960
pstar
جایزه
4,000,000
سود
84,559,234
ahmadjoon
جایزه
3,000,000
سود
83,119,812
تورنمنت هفتگی پرفکت
reward
مبلغ جایزه
تومان 180,638
زمان مانده
روز
6
bg
:
ساعت
20
bg
:
دقیقه
57
bg
رتبه نام کاربری سود کل جایزه
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -

زمان بروزرسانی برترین ها از هر ده دقیقه یک بار میباشد.